+ Održavanje stambenih I poslovnih prostora,
+ Investiciona i tekuća održavanja stambenih i poslovnih objekata

Vodovod

Popravka ili zamena neispravnih propusnih ventila, sibera i ek ventila svih dimenzija u zajednickim prostorijama i stanovima ...

Kanalizacija

Odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ( zajedničke prostorije, podrum, hodnik, sušionice, prostorije hidrofora is sl.)...

Elektroinstalacija

Zamena – nastavak nagorelih dovodnih provodnika u podtabli stana. Zamena – nastavak pregorelih veza u GRT zgrade, kao i podtablama zajednickih...

Liftovima

Oslobadjanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i njegovo ponovno stavljanje u pogon. Otklanjanje uzroka nestanka jedne faze na NN mrezi...

Hidroforima

Intervencija usled slabog pritiska vode u instalaciji zgrade Sva prskanja cevi, armature i nepovratnih ventila svih dimenzija...

Gradjevinskim i gradjevinsko-zanatskim radovima

Otklanjanje uzroka i saniranje istih na ravnim i kosim krovovima. Posle intervencije na vodovodnoj...