+ Izrada planske dokumentacije
+ Dizajn enterijera
+ Konsalting
+ Tehnički prijem objekata
+ Ozakonjenje privatnih i poslovnih objekata